+38 063 962 67 76з 9:00 до 18:00

+38 063 962 67 76з 9:00 до 18:00

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

При оформленні замовлення на Сайті Клієнт надає (delight.com.ua) такі дані: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, контактний телефон та адресу для доставки Товару. Цю інформацію Продавець має право використовувати для виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом. Продавець визнає важливість конфіденційності наданої особистої інформації Клієнтом.

Надаючи свої персональні дані Продавцю, Клієнт погоджується на їх обробку Продавцем, у тому числі для виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом у рамках цієї оферти, просування Продавцем товарів та послуг шляхом надсилання розсилок рекламно-інформаційного характеру, клієнтської підтримки, проведення статистичних досліджень, організації доставки товару , контролю задоволеності клієнтів якістю наданих Продавцем послуг.

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія, що вчиняється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) вилучення, використання, передачу (у тому числі передачу третім особам, якщо потреба у ній виникла під час виконання зобов'язань), видалення персональних даних.

Продавець має право обробляти персональні дані, у тому числі шляхом надсилання Клієнту електронних листів рекламного характеру на вказівну клієнтом електронну адресу, здійснення телефонних дзвінків, надсилання SMS-повідомлень, повідомлень через інтернет-месенджери.

Клієнт може відмовитися від отримання розсилок, від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин одним із зазначених способів:
Клієнт може вибрати параметри розсилки або відмовитись від неї в електронному листі; Клієнт може надіслати електронний лист на адресу .moc.liamg%407102ssartam.thgiled
Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Клієнта інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед клієнтом.

Продавець має право використовувати технологію «cookies». "Cookies" не містять конфіденційної інформації. Відвідувач сайту або клієнт цим дає згоду на збір, аналіз та використання cookies, у тому числі третіми особами для формування статистики та оптимізації рекламних повідомлень.